Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)

 

Nebojte se!

Toto mi zní v srdci, když uvažuji nad tím, jaké povzbuzení napsat na naši diecézní stránku, pro čtenáře těchto řádků.

Nebojte se! Otec nás z lásky stvořil, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vede.

Nebojte se! Neboť motivem konání našeho Boha je láska. A jeho cílem je náš věčný život s ním v radosti nebe.

Nebojte se! "Neboť jste nedostali ducha otroctví, abyste museli zase bát, ale dostali jste Ducha synovství, v němž voláme: ‚Abba, Otče!‘" (Řím 8, 15).

Když v sobě objevím nějakou formu strachu, často za ním objevím i to, že jsem zapomněl na lásku mého Boha ke mně, že Bůh se v mých očích stal menším, slabším než daná situace či nějaký člověk.

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Stvořitel, Vykupitel a Utěšitel. Tak proč se mám bát, když všechno jeho jednání se mě bytostně dotýká a směřuje k mému věčnému štěstí?

Pokud jsi se sebou nespokojený, když tě někdy zachvátí strach, pokud se cítíš bezmocný či neustále selháváš, pokud je tvá modlitba roztržitá a den plný zklamání, tak možná tě povzbudí video: