Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Vznik modlitby ke svatému archanděli Michaelovi

Papež František požádal v roce 2018 všechny katolíky, aby se během mariánského měsíce října modlili denně nejen růženec, ale připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a exorcismus Svatý Michaeli, archanděli braň nás v boji, a to na ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné. Jaký je původ této druhé, podstatně mladší modlitby.

 

Za dramatických okolností ji v 19. století napsal papež Lev XIII., který byl takzvaně i doslova „vatikánským vězněm". Tehdy zednářské lóže všech zemí jásaly nad tím, že Řím a Itálie jsou jejich kolonií, zatímco Petrův nástupce prosil archanděla Michaela, aby bránil církev i civilizaci, která z ní vzešla. Pár měsíců po sepsání své nejpronikavější encykliky o/proti zednářství Humanum Genus, 13. října 1884, měl Lev XIII. hrůznou vizi ďábelského útoku proti církvi. V tomto kontextu složil zmíněnou modlitbu ke svatému archandělovi Michaelovi a stanovil, aby byla recitována po každé mši:

 

„Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen."

 

Jméno tohoto archanděla vyjadřuje v hebrejštině otázku či spíše výzvu k boji: „Kdo je jako Bůh?" Prorok Daniel praví: „Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny Božího lidu" (Dan 12,1). Lev XIII. se dovolává tohoto knížete, aby byl církvi záštitou před Satanskou mocí, zosobněnou gnostickým myšlením, které zmíněné lóže ztělesňují.

 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz

 

Svatý Michaeli, archanděli

Modlitba má v češtině více verze (novějších a starších):

 

* Svatý Michaeli, archanděli,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska,

svrhni božskou mocí do pekelné propasti

satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

Amen.

 

* Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!

Proti zlobě a úkladům ďáblovým

budiž nám záštitou,

nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!

Ty pak, kníže vojska nebeského,

Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.

 

 

* Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.

Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme,

a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do propasti pekelné.

Amen.

 

 

Zdroj: https://www.pastorace.cz/