Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Zpívaná modlitba Svatý Michaeli, archanděli

Z vyprávění kněží znám, jak zpívaná modlitba sv. Michaeli, archanděli zněla jako odpor proti komunismu v kapli semináře v Litoměřicích, a to často za přítomnosti některé spolupracovníka se státní mocí. Jistě mnoho z nás by mohlo vyprávět, ve kterých těžkých životních situacích se o ni mohli opřít, nebo ji objevit jako prosbu o ochranu před zlem.  Znáte její zpívanou verzi?

 

Mnoho zpěvů ve mši svaté, včetně zpěvu modlitby Otče náš, zpíváme díky skladatelskému úsilí kněze naší arcidiecéze P. Josefa Olejníka.

Znáte jeho vůbec první skladbu? Je to právě modlitba k archandělovi Michaelovi, napsal ji v roce 1949. K jejímu složení jej inspiroval tehdejší spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Šuránek, s nímž zde byl P. Olejník vicesuperiorem a zároveň učil na teologické fakultě.

Osobně jsem mohl být u toho, když tato skladba zazněla v olomoucké katedrále u příležitosti jubilea 90 let P. Olejníka, který ji sám dirigoval sbor, jež ještě v tomto požehnaném věku vedl.

 

Více o P. Olejníkovi a jeho díle najdete na webu: http://josefolejnik.cz/

 

P. Josef Olejník - Svatý Michaeli, archanděli

 

 

Campanula Vocal - Svatý Michaeli, archanděli