Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   Nebojte se! Toto mi zní v srdci, když uvažuji nad tím, jaké povzbuzení napsat na naši diecézní stránku, pro čtenáře těchto řádků. Nebojte se! Otec nás z lásky stvořil, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vede. Nebojte se! Neboť motivem konání našeho Boha je láska. A jeho cílem je náš věčný život s ním v radosti nebe. Nebojte se! "Neboť jste nedostali ducha otroctví, abyste museli zase bát, ale dostali jste Ducha synovství, v němž voláme: ‚Abba, Otče!‘" (Řím 8, 15). Když v sobě objevím nějakou formu strachu, často za ním objevím i to, že jsem zapomněl na lásku mého Boha ke mně, že Bůh se v mých očích stal menším, slabším než daná situace či nějaký člověk. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Stvořitel, Vykupitel a Utěšitel. Tak proč se mám bát, když všechno jeho jednání se mě bytostně dotýká a směřuje k mému věčnému štěstí? Pokud jsi se sebou nespokojený, když tě někdy zachvátí strach, pokud se cítíš bezmocný či neustále selháváš, pokud je tvá modlitba roztržitá a den plný zklamání, tak možná tě povzbudí video:

 • 0 Nedělní kázání pro děti - P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,26-27; 16,12-15) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“   Nedělní kázání pro děti | BEZ NĚJ NE | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: CHUŤ DĚLAT DOBRO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Duch Svatý vyvolává úsměv na tváři i vhání slzy do očí. Utěšuje i napomíná. Vede k činnosti i spočinutí v Bohu. Jeho působení je rozmanité. Dnes, kdy slavíme Seslání Ducha Svatého a v čteních slyšíme, jak Duch konal v prvotní církvi, jaké je ovoce Ducha, jak nám Ježíš slibuje Ducha jako Přímluvce a Učitele pravdy, může v nás zaznít zklamání či skleslost, že my nic takového neprožíváme. Ale to je snad jen proto, že při myšlence na Božího Ducha očekáváme něco velkého, viditelné projevy, "znamení a divy". Je dobré toto očekávat, ale zároveň je dobré se na to neupínat. Neboť Boží Duch mnohem více koná ve všednosti dne. Proto jsem začal tento text úsměvem i slzami - navenek jen čistě lidskými projevy. A přece úsměv či slzy v pravém čase umí dělat zázraky v srdcích těch, jimž jsou určeny… neboť jsou darem Ducha. Možná dnes nečekej velké věci. Ale všímej si svého nitra a podnětů, které se v něm ozývají. Jednoho možná Duch bude volat k modlitbě nad těžce nemocným člověkem. Jiného k sednutí si nad Písmo. Dalšího do přírody obdivovat krásu jarní přírody. Matku rodiny bude volat k vaření oběda. Otce zase k hraní se s dětmi. Kněze k návštěvě spolubratra. Možná si budeš celý den prozpěvovat nějakou píseň … Obyčejné věci, ale všechny mohou být projevy působení Ducha, jeho ovocem v tobě. Pokud se Duchu otvíráš, tak on v tobě působí, proměňuje tvé smýšlení, mluvení i jednání: "…ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost" (Gal 5,22 - 23). Jedno musíme mít přitom na paměti: "Každý … dostává projevy Ducha ke společnému prospěchu" (1 Kor 12,7). Dary Ducha nedostáváme pro sebe, ale pro užitek celého společenství Církve. Dar, který se nepoužívá, zapadne prachem, sežere ho rez, zpráchniví … nepřinese ovoce. Jen dar, který se dává dál, se stane plodným. Křesťane, jsi povolán přinášet ovoce. Ne pro sebe, ale pro lidi kolem tebe. Když se dnes modlíš o vylití Ducha, tak hned i vykroč a dělej dobro. Jak to řekla kdysi dávno dívka, která se chystala na přijetí svátosti biřmování: "Mami, já ho už asi mám." - "A koho?", Ptá se máma. "No Božího Ducha." - "Jak to víš?" - "Mám takovou velkou chuť dělat dobro…"

 • 0 Prohlášení biskupů k účasti na mších svatých

  Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.   Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají   Biskupové Čech, Moravy a Slezska   Nepomuk, 18. května 2021

 • 0 I kostel sv. Vojtěcha a kaple sv. Anny vás zvou na Noc kostelů

  Zatímco do 1. ročníku Noci kostelů v ČR v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů, v letošním roce je to již k dnešnímu dni 1163 kostelů a modliteben a nechybí mezi nimi ani Otrokovice a Kvítkovice. Pořadatelé napříč republikou chystají programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě.     Programy ve všech přihlášených kostelích ČR najdete na www.nockostelu.cz   Program v kostele sv. Vojtěcha   Program v kapli sv. Anny      Loni nás Nocí kostelů provedla Tv Noe.

 • 0 Podpořte sbírku Charity na pomoc rodinám zasaženým pandemií a odměňte se nádhernou písní od Davida Deyla

  Charita je v kontaktu s mnoha lidmi, kteří se dostávají do nesnází. Vyhlásili sbírku pro rodiny zasažené pandemií a napsali k ní: „Pandemie covid-19 vtrhla do života mnoha lidí a napáchala obrovské škody. Někdy je připravila i o živitele. Na pomoc takto zasaženým rodinám pořádá Charita Česká republika sbírku „Naděje se vrátí“, která jim pomůže překonat existenciální, sociální i zdravotní dopady krize. Pomyslným srdcem sbírky je stejnojmenná píseň Davida Deyla.“ A co napsal David Deyl ke vzniku písně? „Na začátku jsem měl nápad na píseň. Byl to můj osobní způsob, jak se vyrovnat s rokem plným temných okamžiků. Naděje se vrátí. Věřím tomu z celého srdce a najednou mi už nestačilo o tom mluvit. Chtěl jsem reálně pomáhat. Tak z písně vznikla ve spolupráci s Charitou sbírka na pomoc rodinám zasaženým pandemií. Příspěvky přes DMS, bankovním převodem nebo přes streamy a stahování včetně YouTube půjdou přímo na účet Charity. Děkuji Magdaleně Drsové za nádherný text! S produkcí písně mi pomohl můj kamarád a velmi talentovaný producent Marcus Tran, který hudbu cítí stejně jako já. Světoznámý producent a držitel čtyř Grammy Nicolas Ramirez mi pomohl zajistit ten nejlepší finální mastering přímo z rukou Gene Grimaldiho, který spolupracoval např. s Lady Gaga, Stingem a Jennifer Lopez. Takové úsilí věnované písni si zaslouží stejné úsilí vložené do videoklipu. Jsem rád, že na spolupráci kývnul režisér Biser Arichtev. Jak se vše povedlo můžete sami posoudit ve výsledném klipu. Moc děkuji všem, kdo s projektem pomáhají a srdečné díky všem dárcům – vy jste naděje!“ Odkaz: https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/koronakrize/ http://www.daviddeyl.com/    David Deyl - Naděje se vrátí (Official Music Video)

 • 0 Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Evangelium (Jan 17,11b-19) Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“   Mši svatou za kněze 21.5.2021 můžete sledovat zde: https://1url.cz/@mse.sv.Laskov   Nedělní kázání pro děti | JE BEZEDNÝ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 26   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: UDATNÍ HRDINOVÉ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Před několika týdny mě oslovil 20. verš z 18. žalmu: "Pán … mě zachránil, protože si mě oblíbil." Hodně ve mně tato slova vrtají, přemílají, vyvolávají pochybnosti, ale také radost a úlevu. Vzpomněl jsem si na ně i dnes při čtení dnešního úryvku z Janova listu, kde je napsáno: "Bůh je láska" (1 Jan 4,16). Pokud je toto pravda, pak je pravda i to, že Bůh si mě oblíbil. Myslím, že při vnímání této pravdy zakouším, co je to bázeň před Pánem. Mě si oblíbil? Copak neví, jaký jsem, jaká je moje minulost, jaká je moje každodennost? A přece mi Bůh říká, že si mě oblíbil. Jsem u Boha oblíbený. Taková je pravda. Písmo mi ji potvrzuje na více místech. Snad nejvíce v tomto text z Knihy moudrosti: "Neboť všechno, co je, miluješ a nic nemáš v nenávisti z toho, co jsi udělal; neboť kdybys nenáviděl něco, nebyl bys to stvořil" (11,24). Tato věta mě zároveň osvobozuje od pokušení pýchy, která mi také namlouvá, že si mě Bůh oblíbil - ale přitom mě chce vést k vyvyšování se nad druhé: "Vidíš, jak jsi dobrý? Bůh si tě oblíbil." Ale já vím, že toto je jen pokušení. Bůh si mě neoblíbil proto, že jsem dobrý. Vždyť jsem hříšník. Ale miluje mě, protože mě chtěl a stvořil. Skrze Krista mě zachránil. Mám v jeho životě jedinečné místo. Spolu s tebou. Spolu s každým člověkem. Každý z nás je Bohem oblíbený. Neboť Bůh je láska. Když jsem pak hledal spojitost mezi čtením ze Skutků a responsoriální žalmem, oslovilo mě jiné spojení: "…udatní hrdinové, kteří plníte jeho příkazy" (Ž 103,20). Přestože se tato slova vztahují především na anděly, určitě nimi můžeme označit i apoštoly, kteří se rozhodli jednat a doplnit svůj počet opět na dvanáct. Jsou udatní hrdinové, neboť už museli jednat bez Ježíše. Jsou udatní hrdinové, protože se učili přemáhat své pochybnosti a hledat Boží vůli a konat ji. I ty jsi udatný hrdina - protože plníš Boží příkazy. Vždyť ty jsou často proti smýšlení tohoto světa, proti náladám naší lidské přirozenosti, která stále nese následky dědičného hříchu. Plnit Boží vůli znamená být udatný. Vůbec se tak necítím. Jsem v Božích očích udatný hrdina? Jsem hříšník, udatný hrdina. Nenapsal bych tento text, kdybych neměl na paměti, že ho píšu Božím domácím (tak jako celý tento liturgický rok). Neboť doufám, že Boží domácí pochopí, že pokud jsem u Boha oblíbený, vyvolený (1 Pt 2, 9), udatný hrdina, tak je to vždy ve společenství s nimi, ve společenství církve, kde jsme všichni takoví. Hříšníci, ale udatní Boží hrdinové, oblíbení. A je to dílo Ducha svatého, není to z nás… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

  Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: http://www.vojtechkodet.cz/   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Timothy | DUCH SVÄTÝ PRÍĎ | live CF2018   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ - JANA PALAJOVÁ | Godzone tour 2017  

 • 0 5 jazyků lásky aneb jak zlepšit vztahy v rodině s Jankou a Palem Strežovými

  Nadační fond Credo se i letos připojuje k Týdnu po rodinu, který probíhá 8. – 16. května 2021. Zveme na online webinář na téma 5 jazyků lásky, který proběhne 11. května od 17 hodin a povedou jej manželé Janka a Pavol Strežovi. Webinář obsahuje přednášku, svědectví a příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu a test na rozpoznání jazyků lásky. Čeká vás přednáška, svědectví, příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu, test na rozpoznání jazyků lásky.   Dozvíte se: Co jsou jazyky lásky a jak mohou zlepšit vaše manželství. Jak můžete jejich prostřednictvím plnit citové nádrže našich blízkých. Jak dávat najevo lásku druhým tak, aby to opravdu vnímali.   Janka a Pavol Strežovi jsou manželé téměř 18 let, vychovávají spolu tři děti. Témata vztah, manželství a výchovy jsou pro ně velmi vzácná. Přednáší ve školách, na seminářích, konferencích. Svědectví z jejich života a způsob, jakým se snaží tyto věci aplikovat v rodině, mohou být inspirací.   5 jazyků lásky aneb jak zlepšit vztahy v rodině s Jankou a Palem Strežovými